GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106935
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvredalen
(Sist oppdatert 30.aug.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser, bygd opp til ca. 60 m o.h. (marin grense). Forekomsten er ikke befart. Ved befaring i 2004 er dte anlagt anleggsvei inn mot forekomsten i forbindelse med kraftverksutbygging. Veien er ikke kjørbar for personblier, men forekosmten kan ha interesse i forbindelse med utbyggingen.

Bilder
1. Forekomsten sett fra N


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse