PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108591
Trondheim (5001) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lia pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverket er i drift og driver på en grønnstein. Bergartene er relativt godt oppsprukket i dm-m-skala med mindre soner med lavere sprekketetthet. Noen få sprekker med østlig strøk og 30 graders fall er gjennomsettende. Anlegget ligger relativt godt skjult ovenfor omgivelsene.

Det er flere pallhøyder og nivå i bruddet. Prøve for analyse er tatt på stuff på nest øverste nivå.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse