PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108603
Trondheim (5001) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjøla steinbrudd
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av middels til finkornet mørk grønnstei med innslag av gabbro. Tilgjengelig areal er nærmest ubegrenset og mulig uttakbart volum tilsvarende stort. Overflaten er dekket av et tynt og usammenhengende løsmassedekke, stedvis største mektighet på 1-2 m. Kommunen eier massetaket. Snitthøyden er anslagsvis 50-60 m. Strukturen er uregelmessig, sprekkefrekvensen moderat til sterk, ingen forvitring og ingen dominerende sprekkeretning.

Ett-trinns mobilt knuseverk benyttes. Fraksjoner fra subbus til maskinkult i bruddet.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse