GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108731
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Valslag vestre
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av tilsvarende avsetning som forekomst 23. I 1981 var det et lite, nedlagt massetak i avsetningen.

I 2002 er det fremdeles ingen drift i forekomsten og så lenge det er masser igjen i forekomst 22 er denne forekomsten neppe interessant for uttak. Forekomsten vurderes likevel som en viktig ressurs for fremtiden. En del hyttebebyggelse i området ved massetaket kan skape konflikt ved videre uttak. Avsetningen bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse