GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108733
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vasslag østre
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en opp til 20 m høy rest av en randavsetning ved nordenden av Bustlisundet. Avsetningen inneholder en del grovt materiale, egnet for nedknusning for bruk til veiformål. I massetaket sees snitt med fin lagdeling. Massetaket er drevet ned til finkornige, marine sedimenter. Fortsettelsen av avsetningen på andre siden av dalen er beskrevet som forekomst 22.

I 2002 er mye masse tatt ut fra forekomsten. Den resterende ressursen ligger i den delen av ryggen som er dekket av skog, inn mot fjellet i nordøst. Forekomsten vurderes som en meget viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse