GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108735
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Storbanken
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger sørvest for Aunvika. Innenfor et området, som på kartet er avgrenset med stiplet strek, finnes en del sand og grus. Et lite massetak ved veien viser ca. 5 m mektige sand- og gruslag. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse