GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108737
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Melkvollen
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger nordøst for Våberget og er en liten rest av breelvavsatt materiale. Svært begrenset i areal. Avsetningen ligger på fjell og er kun aktuell til lokal bruk.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse