GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108743
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hatland
(Sist oppdatert 28.aug.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandavsetning med liten mektighet, 1-2 m. Grovt regnet antas den å inneholde omkring 5000 m3 med sand og grus. Veien til Fornes går over forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse