GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108745
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Terningmoen
(Sist oppdatert 28.aug.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av morene med tilsynelatende normal sammensetning av fraksjonene silt, sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse