GRUSDATABASEN

Forekomstområde 108747
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Fuggelåsen
(Sist oppdatert 28.aug.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandmateriale og sanden og grusen ligger helt karakteristisk på innsiden av en kolle. Materialet består av sandig grus. Forekomsten er på det nærmeste tømt. Mektigheten synes å ha variert mellom 0-2 m. Noen få 100 kubikkmeter ligger ennå igjen nordøst for massetaket.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse