PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108751
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Neverlivatnet
(Sist oppdatert 14.nov.2013)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dioritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbruddet ligger langs Rv. 714 der det et opplyst at tanken er å planere et større område for å etablere en travebane og utvidels for masseuttak av stein. Bergarten er en mørk grå, middels- til finkornet dioritt med partier med finkornet gabbro.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse