PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108775
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Jøstenøya
(Sist oppdatert 29.nov.2013)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området planlegges regulert til industriområde/kysthavn. Overskuddsmasser (2.5mill m3) planlegges eksportert med båttransport. Området er tidligere prøvetatt av Statens vegvesen i forbindelse med Hitratunnelen.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse