PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108777
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Korskamman
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Egnet uttaksområde beliggende sjønært er prøvetatt med fire mekaniske testprøver. Gode havnemuligheter på stedet. Aktuelt uttaksområde består hovedsakelig av bart fjell, men med noe tynn overdekning i dalsenkningene. Bergarten i området er en homogen trondhjemitt/granodioritt.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse