PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108791
Ørland (5057) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ottersbo pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger sør for Borgklintan ut mot sjøen. Reserve på kort sikt ca. 1 mill. fast m3, men ytterligere masser er tilgjengelig mot øst og nord. Bergarten er en finkornet mylonitt. Stuffhøyde er ca. 20-25 m, og pallhøyde 10-12 m. Bart fjell i de nærmeste omgivelsene til bruddet. Fargen er lys grå. Strukturen er massiv. Sprekkefrekvens er moderat og ingen utpreget dagfjellsone. Ingen forvitring. Dominerende sprekkeretning: 70/90 og 30/80. Anlegget har egen kai og stort knuseanlegg.
2002: Total drivehøyde i pukkverket i dag er ca. 50 meter og med tilpassene pallhøyder. Flere trinns knus- og sikteverk produserer masser til de fleste formål. 90 % av produksjonen eksporteres, noe også til utlandet (Danmark, Island).


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse