PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108971
Osen (5020) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nord-Fosen pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nord-Fosen pukkverk ligger i Hopsfjorden om lag 5 km nord for Osen sentrum. Det drives på en svakt foliert og moderat oppsptukket granodiorittisk gneis. Forekomsten er ikke detaljkartlagt, men reservene er meget store og uttak kan skje uten å komme i konflikt med andre interesser. Forekomsten ligger slik til at produktene eksporteres sjøvegen over eget kaianlegg. Produktene kjøres ut direkte fra transportør til lager ved sjøen for utskiping av materialene. Det produseres flere fraksjoner til en rekke formål. I dag eksporteres masser til mange steder i landet, men levering av materiale for bruk offshore utgjør det meste av produksjonen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse