GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109059
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørlia
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i morenemateriale.
2001: I forekomsten ligger også et gammelt, gjengrodd massetak ca. 1 km sør for massetak 1


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse