GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109069
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtmelen
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateral breelvterrasse. Grus og stein på toppen (1-3 m) og fin sand under. Dyrkamark gjør uttak muligens lite aktuelt.
2001: Ingen nye uttak, snitt eller andre opplysninger siden forrige registrering.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse