GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109071
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gunnes
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor grusterrasse. Grovt topplag. Gardsbebyggelse og dyrka mark i deler av avsetninga vil ventelig være uforenlig med masseuttak, men store masser kan taes ut. Viktig grusressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse