GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109075
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Herrem
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralt avsatt breelvterrasse. Et tynt topplag med grus, skrålag med sand. Lite aktuell for videre uttak.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse