GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109079
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hol
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse. Grovt topplag (3-4 m) ut fra snittet i massetaket. I bunn skrålag av sand. Finere masser mot nord. Det meste av grusen i forekomsten er utdrevet og området er tilbakeført til dyrka mark.
2001: Terrenget er senket ytterligere og tilbakeført til dyrket mark


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse