GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109081
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Langvassmoen
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale, dårlig sortert, enkelte steder med morenekarakter. Det er lite aktuelt med uttak av grus.
2001: Ingen nye uttak, snitt eller andre opplysninger siden forrige registrering.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse