GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109101
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Berkåkmoen
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse. Grovt materiale i toppen (2 m) (stein/blokk) over vekslende lag av grus, stein og sand. Massetak samt søppelplass på avsetningen som bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse