STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 109103
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nåverdalen
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp av tunnelmasser.
2001: Forekomsten består av to steintipper, der den ene har et massetak i sporadisk drift (drift da vi befarte forekomsten). Bergartsmaterialet ser ut til å være en mørk og flisig bergart, som sannsynligvis bare er egnet som fyllmasse.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse