GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109105
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeftesegga
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med nokså fint materiale. Litt grus i toppen (<1 m) og resten er skrålag med sortert sand. Kun lokal interesse.
2001: Ingen nye uttak i forakomsten. Snitt tyder på at det er noe mer grus i forekmsten enn tidligere antydet.Det er sannsynlig


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse