GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109107
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysksetermoen
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser i flere nivå. Enkelte dreneringsspor og små dødisgroper i overflata. Grovt materiale med dårlig sortering. Stor forekomst, men den ligger relativt avsides til. Det er uttatt en del masser i forbindelse med kraftutbygging, dette massetaket er nedlagt og utplanert/beplantet.
2001: Koordinater på det utplanerte massetaket: WGS 84 553210 6949530


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse