GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109111
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gisna
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralt avsatt breelvterrasse (sandur) med topplag (2-3 m) med stein og grus. Skrålag av sand og grus. Materialet blir finere mot nordøst i forekomsten. En del dreneringsspor og dødisgroper. Stor, viktig forekomst. Bør undersøkes nærmere.
2001: Forekomsten vurderes til å være en viktig i kilde for byggeråstoffer.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse