GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109115
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjelhaugen
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale lateralt avsatt i dalen. Forekomsten har et dårlig sortert grovt topplag av stein, grus og sand. Steinene er dårlig rundet. Uttaket er grunt, og sannsynligvis stoppet pga. underliggende sorterte sandige masser samt morene. Kun lokal interesse. Terrasser parallelt med dalen i 2-3 m høyde.
2001: Ingen nye opplysninger om forekomsten.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse