GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109117
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Holtvegen
(Sist oppdatert 11.okt.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med liten utstrekning. Selve terrassen er sterkt oppdelt av dreneringsspor som har skåret seg ned i den. Få snitt i terrassen, men fjellet stikker opp i nordenden og litt ute på selve flata.
2001: Det ligger også en del breelvmasser sør for det avgrensede området (wgs84 554837 6964410). Området er markert med bokstaver på ressurskartet.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse