PUKKDATABASEN

Forekomstområde 109125
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skamfersæter
(Sist oppdatert 18.jul.2020)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Dacitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk beliggende ved E6 ca. 4 km sør for Berkåk. Dominerende bergart innenfor uttaket er en gabbro.
2001: Steinbruddet har en grunnflate på ca. 200 x 50 meter, med varierende driftshøyde fra 20 til 5 meter. Det ligger lagerhauger i bruddet, masser har vært knust og siktet her men det er ingen maskiner her i dag (mobilt verk?)
Bergarten er forholdsvis grovkornig og migmatittisert.

Bilder
1. Bruddet


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse