GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109577
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Søberg
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dette er en av flere meget viktige forekomster i kommunen. Massene består hovedsakelig av sand og forekomsten benyttes derfor hovedsakelig til betongformål. Sandige masser, brukes mest til betong. Breelvterrassen mangler grovt topplag, og skrålagene heller ut mot dalen. Det er to masseuttak i drift i forekomsten. Bl.a. pga. forsyning av masser til Trondheim gjør at forekomsten er klassifisert som nasjonal viktig.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse