GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109601
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkan
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med sand og grus avsatt langs dalsiden. massene består av sand, grus og stein og med sand som den nominerende kornstørrelsen. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst med leveranser til Trondheim og regionen rundt.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse