GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109601
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkan
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med sand og grus avsatt langs dalsiden. massene består av sand, grus og stein og med sand som den nominerende kornstørrelsen. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal viktig forekomst med leveranser til Trondheim og regionen rundt.


Faktaarket ble generert 27.07.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse