GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109649
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Fremo
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse hvor det tas ut mye grus i flere massetak. Den østlige delen av forekomsten skal avsettes til grunnvannsformål. Terrassen er 4 km lang, har en del dødisgroper i overflata, mens i den østligste delen ligger en randmorene. På toppen av avsetningen i den nordlige delen av randmorena er det massetak. Det er militærleir på avsetningen, søppelgrop, fiskeoppdrettsanlegg, revefarm samt grunnvannsuttak.

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse