GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109683
Skaun (5029) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaun
(Sist oppdatert 27.sep.2000)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Smal breelvterrasse langs fjellsida overfor Laugen. Dybden på sanden og grusen ned til leira varierer fra opp til 6-7 m til enkelte steder hvor leira går helt i dagen. Hele forekomsten er oppdyrket eller bebygd. Det har vært tatt ut masser tidligere, men i dag er massetaket planert og ikke synlig.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse