GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109719
Trondheim (5001) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Forseth
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på samme terrasseflate som Tanem-forekomsten. Terrassen er avsatt lateralt. Viktig forekomst i forsyningen til Trondheim selv om det utnyttbare volum minker.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse