GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109721
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vollan
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta. Mektigheten er beskjeden, anslagsvis 3-4 m. Underliggende masser er silt/finkornet sand. Det meste av forekomsten brukes til jordbruksformål.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse