GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109725
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaugbekken
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Snitt i forekomsten antyder at den er et breelvdelta. Massene består av vesentlig sand og grus, men sammensetningen varierer svært mye over korte avstander. Lite homogene masser. Mektigheten varierer fra 3-6 m. Silt kan ligge under forekomsten. Travbane er anlagt tett inntil forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse