GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109727
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vasselja
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligner på et breelvavsatt delta. Materialsammensetningen er ukjent, men opplysninger fra gården antyder at sandinnholdet er høyt. Det er tidligere tatt ut noe masse i skråningsfoten rett sør for gårdsveien. Dette uttaket er nå 100 % planert ut. Bergartstellinger fra forekomst 1 Vollan, tyder på at den mekaniske styrken hos grusfraksjonen er dårlig (mye svake skifre som leirskifer og fyllitt).


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse