PUKKDATABASEN

Forekomstområde 109729
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lium pukkverk
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i åspariet vest for Bostad. Bergarten er en fin- til middelskornet rhyolitt-tuff med folierte glimmerkorn. Fargen er middels grå, strukturen er foliert, sprekkefrekvensen middels til sterk, forvitringen ubetydelig, og det er ingen dominerende sprekkeretning. Bruddet er dårlig skjermet mot innsyn.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse