PUKKDATABASEN

Typeområde 109735
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Merkespynten
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten er en finkornet, middels grågrønn rhyolitt-tuff og ligger i et større område hvor denne opptrer i veksellagring med fyllitt/svartskifer. Nærmere undersøkelser krever detaljert berggrunnskartlegging for å bestemme hvor rhyolitten opptrer uten innblanding av bløte bergarter. Volumet kan være for lite for uttak. Terrenget domineres av bart fjell og myr (i senkningene). Uttak representerer ingen konflikt med bebyggelse/dyrket mark, men prøvestedet ligger 1 km fra fylkesvei. Bergarten stikker opp som rygger i landskapet. Den er tydelig foliert. Sprekkefrekvensen i overflaten virker moderat. Det er kjemisk overflateforvitring i de øverste 2-3 cm av bergarten.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse