PUKKDATABASEN

Typeområde 109737
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Brannåsen
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en fin til middelskornet, middels til mørk grågrønn rhyolitt som omkring prøvestedet opptrer mer mektig enn det som er vanlig i området hvor den ellers finnes i veksellagring med fylitt/svart skifer med lagtykkelser i m-skala. Ingen bebyggelse eller dyrket mark i nærheten, men avstand til nærmeste fylkesvei er ca. 1 km. Det er umulig å vurdere om mektigheten er tilstrekkelig for uttak av masser. Fjellet er dekket av et tynt og usammenhengende lag av morene. Bergarten er foliert (glimmer) og tilsynelatende moderat oppsprukket. Svak overflateforvitret (hvit overflate, men frisk farge straks under).)


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse