PUKKDATABASEN

Typeområde 109739
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Storfossen
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøvestedet er uegnet som uttakssted for stein til pukk fordi bergarten, som er en grågrønn fin- til middelskornet rhyolitt-tuff, opptrer i veksellagring med fylitt og svartskifer der lagtykkelsen veksler omkring 1-4 m. Prøvetakingen ble utført for å se om rhyolitten styrkemessig var egnet til pukkproduksjon. I følge berggrunnskartet er det muligheter for å finne mektigere lag lenger mot øst i Gevingåsen.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse