PUKKDATABASEN

Forekomstområde 109741
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Auneåsen
(Sist oppdatert 26.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Gabbro prøvetatt i åsen ca. 1 km vest for gården Bjørnstad Vestre. Følgende bergarter er observert innen området; gråvakke/fyllitt, grønnskifer, kvartskeratofyr, grønnstein, gabbro og rhyolitt. Kun grønnsteinen og gabbroen viser en slik beskaffenhet at de kan være aktuelle for pukkfremstilling. De andre bergartstypene er glimmerrike og antar en skifrig karakter.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse