PUKKDATABASEN

Forekomstområde 109745
Malvik (5031) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Brannlia
(Sist oppdatert 19.jul.2019)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rhyolitthorisont med strøk nord/syd prøvetatt i en kolle ca. 2 km syd for Storsand i Malvik. Rhyolittsone som strekker seg sydover fra gården Brannlia i en bredde av 70-80 meter. Sonen har ca. 30 graders fall mot øst.

2000: Uttak av ca. 15.000-20.000 tonn per år. Bergarten knuses ned og lagres, og benyttes hovedsakelig til grøftepukk. Det utføres to knusetrinn.

Bilder
1. Bruddet


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse