GRUSDATABASEN

Forekomstområde 113906
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvål
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Morenemateriale avsatt i haugform. Også på den andre siden av elva er tilsvarende former observert (ved Skogstad). Materialet ser ut til å være usortert, og veksler mellom å være steinig og siltig. Materialet egner seg best som fyllmasse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse