PUKKDATABASEN

Forekomstområde 113923
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Huken pukkverk, Oslo vei
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er klassifisert som en nasjonal meget viktig ressurs. Dette ut fra kriteriet om leveranser til et stort hjemmemarked og kvalitetsmessig godt steinmateriale som dekker de fleste krav til veg- og betongformål. Forekomsten består i hovedsak av basalt, men innehar noen gangbergarter av syenitt, aplitt og groruditt. Mekaniske tester viser at bergarten er av meget god kvalitet til vegformål. Den er seig og hard, og har høy slitestyrke, og er spesielt godt egnet til faste vegdekker med stor trafikkbelastning. (ÅDT>15000 kjøretøyer). Det bør derfor legges til rette i kommunens arealplaner for utvidelsesmuligheter og langsiktig utnyttelse av denne viktige ressursen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse