PUKKDATABASEN

Forekomstområde 113925
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Bondkall pukkverk
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bruddet har vært i full drift fra 1974-1975. Bergartene det drives på er en middels- og jevnkornet, blekrosa syenitt som krysses av en del steile diabasganger. Forholdet mellom syenitt og diabas er ca. 70-30. Massene har rimelig gode mekaniske egenskaper og brukes til en rekke formål, blant annet til asfalt på lavtrafikkerte veier. Forekomsten er vurdert som en meget viktig nasjonal ressurs og bør sikres utvidelsesmuligheter gjennom kommunens arealplanlegging.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse