GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114055
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Smeddalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Grusig morene med noe stein- og blokkinnhold. Usikker utbredelse.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse