GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114077
Hyllestad (4637) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ønadalen
(Sist oppdatert 16.jun.1993)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en forvitret fjellkolle av gneis, og noe morenemateriale som ligger inntil denne.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse