GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114705
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Buttedal 2
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten som på kartet er avgrenset med stiplet omriss, består av flere små forekomster, morenehauger og bekkevifte.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse