GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114867
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidmind
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ur som ligger ved Eidmind. Massene er dannet av bergarten magneritt og består av blokk og stein i overflaten, men blir mer finkornig mot dypet. 2007: Det vil fortsatt være mulig å ta ut noe amsser, men de vil sannsynligvis være emst aktuelle for fyllmasse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse